Online Aanmelden

Klik hier voor de informatiebrief als PDF-bestand

Bij duo/trio/kwartet deelname graag dit formulier voor elke deelnemer apart invullen en in het tekstveld “opmerkingen”de overige deelnemers vermelden

Uiterste aanmelddatum 15 oktober 2021