Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2018

Mandoline Solo, Mandoline Plus, Gitaar Plus

Klik hier voor de tijdsplanning van de dag

Klik hier voor het programmaboekje

********************************************************************

Plaats:

Urmondzaal in Hotel van der Valk, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond

 Datum en tijd:

Het concours wordt gehouden op zondag 25 november 2018

Het concours begint om 10:00 uur en duurt tot 18:00 uur.

De zaal opent om 9:00 uur.

Leeftijdsgroepen

Het concours is bestemd voor jonge spelers geboren in 2002 of later.

********************************************************************

Categorieën

Mandoline Solo, ook met begeleiding

(gitaar, mandola, cello, gamba, piano; andere instrumenten op aanvraag)

Mandoline Plus: duo, trio, kwartet

duo          =  twee mandolines

trio           =  drie mandolines of

twee mandolines plus gitaar / mandola

kwartet    =  twee mandolines, mandola / gitaar

of twee gitaren

Gitaar Plus: duo, trio

duo          =  twee gitaren

trio           =  drie gitaren, twee mandolines en gitaar

of één mandoline en twee gitaren

********************************************************************

Afdelingen

Derde afdeling: beginner – geldt voor alle categorieën

Tweede afdeling        :  licht tot middel       –  geldt voor alle categorieën

Eerste afdeling     :  middel tot zwaar   –  geldt voor alle categorieën

********************************************************************

Duur van de optredens

Mandoline Solo  –  Mandoline Plus  –  Gitaar Plus

beginner: 5 tot 10 minuten

licht tot middel: 5 tot 10 minuten

middel tot zwaar: 10 tot 15 minuten

 Alle voorgedragen stukken moeten originele composities voor mandoline of gitaar zijn, dus geen bewerkingen. Uitzondering hierop vormen werken uit de Renaissance en de Vroegbarok. Verder moet in alle categorieën een originele hedendaagse compositie voor mandoline of gitaar voorgedragen worden.

Er wordt geen verplicht werk opgegeven.

Bij Mandoline Solo mag de speler / speelster in de afdelingen 2 en 3  door de leraar of lerares begeleid worden.

********************************************************************

Aanmelding

Via E-mail

leoniek.hermans@hotmail.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier (PDF)

Inschrijfkosten:        voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer, te voldoen in de

ontvangsthal op de dag van het concours

uiterste datum voor aanmelding :  01 oktober 2018

online aanmelden

********************************************************************

De Jury

De Jury bestaat uit  gerenommeerde podiumkunstenaars en muziekpedagogen

uit de internationale mandoline- en gitaarwereld:

De muzikale leiding van het concours is in handen van Leoniek Hermans, mandoliniste (Nederland)

********************************************************************

Dagplanning

10.00 uur opening van het concours

Ochtend:

1. Mandoline Solo, beginner en licht tot middel

2. Mandoline Plus en Gitaar Plus: beginner en licht tot middel

Middag vanaf 14:00 uur:  

3. Mandoline Solo, middel tot zwaar

4. Mandoline Plus en Gitaar Plus: middel tot zwaar

Na het voorspelen (tijdens het jury-overleg) worden er

twee Workshops

georganiseerd voor alle deelnemers:

de eerste Workshop na het voorspel in de categorie “beginner” en “licht tot middel”,

de tweede Workshop na het voorspel in de categorie “middel tot zwaar”.

********************************************************************

Prijzen

In elke afdeling wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De waardering vindt plaats naar puntenaantal. Het hoogste puntenaantal levert de eerste prijs op enzovoorts. Ook is er een speciale prijs (de Hary Hermans trofee) voor de beste interpretatie van hedendaags werk.

Diegenen die een prijs gewonnen hebben krijgen een tegoedbon voor bladmuziek of andere toebehoren op muziekgebied.

Alle deelnemers krijgen een oorkonde, ook als ze geen prijs gewonnen hebben.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings en van de Gemeente Stein.

Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.

 

Klik hier voor de tijdsplanning van de dag

Klik hier voor het programmaboekje