Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2019

Mandoline Solo,

Mandoline en Gitaar Plus

********************************************************************

Plaats:

Berg aan de Maas (gemeente Stein)

 Datum en tijd:

Het concours wordt gehouden op zondag 10 november 2019

Het concours begint om ca. 10:00 uur en duurt tot ca. 18:00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers

De zaal opent om ca. 9:00 uur.

Leeftijdsgroepen

Het concours is bestemd voor jonge spelers geboren in 2003 of later.

Workshops

Tussen de optredens door worden er workshops georganiseerd voor de deelnemers.

********************************************************************

Afdelingen

Derde afdeling: beginner

Tweede afdeling : licht tot middel

Eerste afdeling: middel tot zwaar

*******************************************************************

Categorieën

1. Mandoline Solo, ook met begeleiding

Optreden als soloinstrument of met begeleiding (Begeleiding van een docent is toegestaan)

2. Mandoline en Gitaar Plus (jeugd-ensembles)

( géén begeleiding door muzikanten ouder dan 16  jaar toegestaan)

Homogene en heterogene ensembles zijn beide toegestaan.

duo           =  twee mandolines – twee gitaren – mandoline en gitaar

trio            =  drie mandolines –  twee mandolines plus gitaar of mandola –  drie gitaren –

twee gitaren plus mandoline of mandola – één gitaar plus twee mandolines

kwartet     =  met de instrumenten mandoline, mandola en gitaar

Combinaties met andere instrumenten op aanvraag.

********************************************************************

Duur van de optredens

Mandoline Solo  –  Mandoline en Gitaar Plus

beginner: 5 tot 10 minuten

licht tot middel: 5 tot 10 minuten

middel tot zwaar: 10 tot 15 minuten

Er worden minimaal 2 werken uit verschillende stijlperiodes uitgevoerd, waarvan één een hedendaagse compositie moet zijn. Er mogen geen bewerkingen worden gespeeld, met uitzondering van werken uit de Renaissance en vroeg-Barok

Er wordt geen verplicht werk opgegeven.

********************************************************************

Aanmelding

Via E-mail

leoniek.hermans@hotmail.nl

img.meetings.2015@gmail.com

Inschrijfkosten:        voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer, te voldoen in de

ontvangsthal op de dag van het concours

uiterste datum voor aanmelding :  01 oktober 2019

********************************************************************

De Jury

De Jury bestaat uit  gerenommeerde podiumkunstenaars en muziekpedagogen

uit de internationale mandoline- en gitaarwereld:

De muzikale leiding van het concours is in handen van Leoniek Hermans, mandoliniste (Nederland)

********************************************************************

Prijzen

In alle afdelingen wordt er een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. Bovendien is er voor de afdelingen 1 en 2 een speciale Hary Hermans Prijs  voor de meest bijzondere uitvoering van een hedendaagse compositie. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings en van de Gemeente Stein.

Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.

Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.

 

Informatie inclusief inschrijfformulier als PDF-bestand

Online aanmelden