Euregionaal Kinder- en Jeugdconcours 2020

Mandoline Solo, Gitaar Solo

Mandoline en Gitaar Plus

in samenwerking met

Scholengemeenschap Groenewald Stein &

Federatie van Limburgse Mandoline Verenigingen

********************************************************************

Plaats:

Scholengemeenschap Groenewald (gemeente Stein) Nederland

Kinskystraat 15, 6171 LX Stein (Zuid_Limburg NL)

 Datum en tijd:

Het concours wordt gehouden op zaterdag 21 november 2020

Het concours begint om ca. 10:00 uur en duurt tot ca. 18:00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers

De zaal opent om ca. 9:00 uur.

Leeftijdsgroepen

Het concours is bestemd voor jonge spelers geboren in 2004 of later.

Workshops

Tussen de optredens door worden er workshops georganiseerd voor de deelnemers.

Door Marlo Strauß wordt hiervoor speciaal een compositie gemaakt.

********************************************************************

Afdelingen

Derde afdeling: beginner

Tweede afdeling : licht tot middel

Eerste afdeling: middel tot zwaar

*******************************************************************

Categorieën

1. Mandoline Solo, Gitaar Solo

Optreden als soloinstrument of met begeleiding

Deelnemers Afdeling 3:

De docent(e) mag zijn/haar jonge leerling begeleiden. Hierbij zijn ook duo’s voor 2 instrumenten toegestaan. De deelnemer moet de 1e stem spelen.

Deelnemers Afdeling 2 en 1:

Begeleiding door de docent is NIET toegestaan. Begeleiding is mogelijk door

  1. een andere muzikant
  2. een jeugdige muzikant die in de leeftijdgrens van het concours past.

Op wens kan deze jeugdige muzikant ook beoordeeld worden.

 

2. Mandoline en Gitaar Plus (jeugd-ensembles)

Homogene en heterogene ensembles zijn beide toegestaan.

duo           =  twee mandolines – twee gitaren – mandoline en gitaar

trio            =  drie mandolines –  twee mandolines plus gitaar of mandola –  drie gitaren –

twee gitaren plus mandoline of mandola – één gitaar plus twee mandolines

kwartet     =  met de instrumenten mandoline, mandola en gitaar

Combinaties met andere instrumenten op aanvraag.

********************************************************************

Duur van de optredens

Mandoline Solo  – Gitaar solo –  Mandoline en Gitaar Plus

beginner: 5 tot 10 minuten

licht tot middel: 5 tot 10 minuten

middel tot zwaar: 10 tot 15 minuten

Er worden minimaal 2 werken uit verschillende stijlperiodes uitgevoerd, waarvan één een hedendaagse compositie moet zijn. Er mogen geen bewerkingen worden gespeeld, met uitzondering van werken uit de Renaissance en vroeg-Barok

Er wordt geen verplicht werk opgegeven.

********************************************************************

Aanmelding

Via E-mail

img.meetings.2015@gmail.com

Inschrijfkosten:        voor alle categorieën 10,00 € per deelnemer,

Begeleiding door muzikanten die niet beoordeelt worden zijn vrij van deelnamekosten

uiterste datum voor aanmelding :  15 oktober 2020

********************************************************************

De Jury

De Jury bestaat uit  gerenommeerde podiumkunstenaars en muziekpedagogenuit de internationale mandoline- en gitaarwereld:

Leoniek Hermans – Mandoliniste (NL)

                        Annette Kruisbrink – Componiste & Gitariste (NL)

 

De muzikale leiding van het concours is in handen van Prof. Marga Wilden-Hüsgen (Duitsland)

********************************************************************

Prijzen

In alle afdelingen wordt er een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. Bovendien is er voor de afdelingen 1 en 2 een speciale Hary Hermans Prijs  voor de meest bijzondere uitvoering van een hedendaagse compositie. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Stichting International Mandolin & Guitar Meetings en van de Gemeente Stein.

Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.

Na afloop is er een optreden van de workshop-ensembles.

********************************************************************

Foto’s

Gedurende de gehele dag worden foto’s gemaakt, zowel van de workshop, de optredens alsook portretfoto’s van alle deelnemers. Deze foto’s worden gebruikt voor promotiedoeleinden en worden op website alsook social media gepubliceerd.

Met de registratie voor het concours wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden.

Foto’s kunnen altijd worden teruggetrokken middels de betreffende foto op te sturen (ovv intrekken foto) naar img.meetings.2015@gmail.com.

Indien men met deze voorwaardes  niet wil instemmen dient dit aangegeven te worden bij de inschrijving, middels een mail te sturen aan bovengenoemd emailadres.

Informatie inclusief inschrijfformulier als PDF-bestand

Online aanmelden