Wat doen we

De stichting heeft ten doel:
1. a. de mandoline- en gitaarmuziek via een internationale samenwerking en gezamenlijke uitvoering te promoten door het organiseren van meetings die het verdiepen en verbreden van de kennis van en de waardering voor de mandoline- en gitaarmuziek in het algemeen stimuleren.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het realiseren van een bij voorkeur tweejaarlijks – internationaal – mandoline- en gitaar meeting en/of uitvoering;
b. het stimuleren van mandoline- en gitaarspelen bij kinderen en jongeren door middel van workshops, masterclasses en het introduceren van de muziek via (les)programma’s bij basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, daaronder begrepen aandacht voor de verschillende vormen en instrumenten;
c. het op touw zetten van pr-activiteiten die de aandacht voor mandoline- en gitaarmuziek in de media stimuleren;
d. te pleiten voor het behoud van en, waar mogelijk, uitbreiding van het mandoline- en gitaaronderwijs, daaronder begrepen kader- en dirigentcursussen, aan erkende onderwijsinstellingen zoals conservatoria en muziekscholen;
e. het instellen in stand houden van een op geregelde tijden, bij voorkeur twee-jaarlijks, toe te kennen Hary Hermans Prijs;