Wie zijn we

Bestuur:
Voorzitter: H. Hermans
Secretaris: A. Hermans
Penningmeester: R. Willems
2e Penningmeester: L. Hermans
Bestuursleden: W. Cremers, W. Poeth

Muziek Commissie:
Voorzitter: L. Hermans (NL)
Leden:

A. Vroomen-Roebroeks (NL)


Comité van aanbeveling
voorzitter: J. Smeets
M. Rutten-van Mölken
P. Coumans
F. Jadoul
L. Schumacher
J. Gelissen


Beschermvrouwe:
M. RusselEreleden:
Prof. M. Wilden-Hüsgen
M. Strauss